PESAH-ul ȘI PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU !

Exodul 6:6-7
”Spune copiilor lui Israel: Eu Sunt Domnul: Eu vă voi salva din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scoate cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu …”

Suferința este un fenomen universal. Niciun om, aflat în mijlocul acestei lumi, nu este scutit de dureri și necazuri. Însuși Domnul a avertizat asupra acestor experiențe nedorite: ”În lume veți avea necazuri… dar îndrăzniți …”

Cu toții avem parte de suferințe cauzate de boli (ale noastre sau ale celor dragi nouă), probleme sau chiar despărțiri dureroase. Mai devreme sau mai târziu, vom experimenta circumstanțe ce pot sfărâma visele, pot duce la planuri neîmplinite sau la dorințe neatinse. În viața fiecăruia va veni un moment numit ”Marea Roșie„ – un imposibil ce TREBUIE să-l faci, prin credință, posibil ! În fața provocărilor emoționale sau a luptelor spirituale însă, banii, puterea sau prestigiul social, nu oferă nicio soluție.

Suntem mângâiați și încurajați pentru că în cele mai grele clipe de încercare, avem promisiunea că Dumnezeu nu ne părăsește și este pentru noi un ajutor ”care nu lipsește NICIODATĂ în nevoi !„

Suferința nespus de mare la care era supus de egipteni poporul evreu, ajunsese în fața ochilor lui Dumnezeu – (Exodul 3:7 Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile… „) – iar Domnul, văzând toate aceste lucruri săvârșite împotriva poporului Său, hotărăște PESAH-ul (Ieșirea). Exodul 3:17 ”Vă voi scoate din suferinţa Egiptului şi vă voi duce … într-o ţară unde curge lapte şi miere.”

Loading...

În Exod 6:6-7 sunt prezente 4 promisiuni ale lui Dumnezeu:
1. Vă voi salva (din muncile cu care vă apasă egiptenii …)
2. Vă voi izbăvi (din robia lor …)
3. Vă voi scoate (prin minuni – cu braţ întins şi cu mari judecăţi …)
4. Vă voi lua (ca popor al Meu …)

Promisiunile lui Dumnezeu au o simbolistică deosebită deoarece vorbesc azi, în sens figurativ, despre starea în care un om se poate afla la un moment dat:
– Apăsat și împovarat de truda de zi cu zi pentru propria existență;
– Robit de patimi, plăceri, vicii și lanțuri are păcatului; (”Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului … „ spunea Domnul !)

În acest context, promisiunea Lui este una plină de speranță: ”Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da Odihna !„ El este Acela care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Luminii și a dragostei Fiului Său, făcându-ne liberi și învățându-ne să trăim în această libertate ! Da, izbăvirea a venit cu braț întins și cu mari judecați …; minuni și judecăți pe care mintea omenească nu le poate cuprinde. Tocmai de aceea spunea profetul Isaia ”Cine a crezut în ceea ce ni se vestise ?! Cine a cunoscut Brațul Domnului ?!„

Cred, totuși, că cea mai frumoasă, înălțătoare și mângâietoare promisiune făcută de Domnul este ultima din cele patru: Vă voi lua și veți fi poporul Meu !
Exodul 19:5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, VEŢI FI AI MEI dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Maleahi 3:17 „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.

Ce har deosebit și ce chemare glorioasă: să răspund dragostei Lui … cu dragoste, să IES din mijlocul unei lumi ce mă ține prizonier … si să fiu al Lui ! Ce bucurie are un Mire atunci când logodnica îi spune ”DA” !? Ce bucurie are Mireasa atunci când Mirele o cere să fie, etern, doar a Lui ?! …..

Doamne, îți mulțumesc !
Hag Pesah Sameach !

Autor: Cristi Dragomir